Straszny dwór 18.05.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki