Straszny dwór 19.05.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki