Straszny dwór 19.12.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej