Straszny dwór 20.05.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej