Straszny dwór 20.06.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki