Straszny dwór 20.11.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki