Straszny dwór 22.05.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej