Straszny dwór 22.11.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie