Straszny dwór 22.11.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej