Straszny dwór 23.11.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej