Straszny dwór 24.03.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki