Straszny dwór 24.09.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej