Straszny dwór 24.09.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki