Straszny dwór 24.10.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki