Straszny dwór 25.01.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki