Straszny dwór 25.10.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie