Straszny dwór 27.11.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki