Straszny dwór 29.11.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki