Straszny dwór 29.12.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki