Straszny dwór 30.05.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej