Stworzenie świata 11.03.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki