Świat na księżycu 07.12.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego