Świat na księżycu 08.12.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego