Świat na księżycu 09.03.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego