Świat na księżycu 11.10.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego