Świat na księżycu 30.05.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego