Święta wiosna 08.04.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego