Symfonia fantastyczna 14.07.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki