Oleg Szychranow

Oleg
Szychranow
Szychranows
  • „Grek Zorba” Mikis Theodorakis 1991-10-19

    Juliusz Multarzyński

Multimedia

Zdjęcia

  • „Grek Zorba” Mikis Theodorakis 1991-10-19

    Juliusz Multarzyński

Druki teatralne

  • Afisz premierowy „Don Kichote" Lugwig A. Minkus 1990-12-01, 1990-12-02

  • Afisz premierowy „Muzy Chopina” / „Dies irae” 1991-05-25

  • Afisz premierowy: „Le Caprice du sort” / „Synowie harmonii” / „Mozart i Salieri” 1992-03-18