Tosca 13.10.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki