Traviata 03.03.2010

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki