Traviata 04.04.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki