Traviata 04.11.2007

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki