Traviata 05.03.2009

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki