Traviata 05.06.1954

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej