Traviata 05.07.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki