Traviata 08.01.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki