Traviata 09.11.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki