Traviata 11.10.1953

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej