Traviata 12.05.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki