Traviata 13.05.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki