Traviata 15.01.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki