Traviata 15.09.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej