Traviata 15.11.1990

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki