Traviata 16.01.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki