Traviata 19.05.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki