Traviata 20.06.2000

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki