Traviata 20.12.2006

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki