Traviata 21.03.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki