Traviata 21.06.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki